Zivot v obci

ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY – testovanie na Covid

V náväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území SR a Obce Oravská Poruba vyvolaný šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 a vydaného uznesenia vlády SR č. 30 zo dňa 17.1.2021 s cieľom ochrany verejného zdravia prebehlo v kultúrnom dome v Oravskej Porube v dvoch kolách v dňoch 23.-24.1.2021 a 30.1.2021 skríningové testovanie. Občania si mohli dopredu overiť počet testujúcich sa na stránke obce na živej kamere. Obec zabezpečila informovanie občanov o čase testovania na webe obce, vyvesením na úradnej tabuli a tiež SMS-kou.

V dňoch 23.-24.1.21 sa testovania zúčastnilo 406 osôb. Pozitívny výsledok mala 1 osoba, čo predstavuje 0,24 %. V tomto kole bolo možné otestovať sa v sobotu v čase od

8 – 18 h a v nedeľu od 8 – 16 h.

Dňa 30.1.21 sa testovania zúčastnilo 219 osôb. Pozitívny výsledok mala jedna osoba, čo predstavuje 0,45 percenta. Testovať sa bolo možné v čase od 8 do 19 h. V tomto kole sa v obci otestovalo 12 osôb z iných častí Slovenska.

Celkove sa zúčastnilo januárového testovania v našej obci 625 osôb, z toho dvaja pozitívni, čo predstavuje 0,32 %.

 

FOTOGALÉRIA

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (E-mail na p. Spišiakovú.pdf)E-mail na p. Spišiakovú.pdf58 kB2020-11-25 11:11
Stiahnuť tento súbor (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf41 kB2020-10-01 15:02
Stiahnuť tento súbor (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf155 kB2020-10-01 15:02
Stiahnuť tento súbor (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf133 kB2020-10-01 15:02
Stiahnuť tento súbor (IMG_0004.pdf)IMG_0004.pdf98 kB2020-10-01 15:02
Stiahnuť tento súbor (IMG_0005.pdf)IMG_0005.pdf110 kB2020-10-01 15:02
Stiahnuť tento súbor (IMG_0006.pdf)IMG_0006.pdf396 kB2020-10-01 15:02
Stiahnuť tento súbor (IMG_0007.pdf)IMG_0007.pdf88 kB2020-10-01 15:02
Stiahnuť tento súbor (IMG_0008.pdf)IMG_0008.pdf37 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0009.pdf)IMG_0009.pdf272 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0010.pdf)IMG_0010.pdf65 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0011.pdf)IMG_0011.pdf323 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0012.pdf)IMG_0012.pdf122 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0013.pdf)IMG_0013.pdf62 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0014.pdf)IMG_0014.pdf40 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0015.pdf)IMG_0015.pdf44 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0016.pdf)IMG_0016.pdf118 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0017.pdf)IMG_0017.pdf94 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0018.pdf)IMG_0018.pdf85 kB2020-10-01 15:03
Stiahnuť tento súbor (IMG_0019.pdf)IMG_0019.pdf62 kB2020-10-01 15:04
Stiahnuť tento súbor (IMG_0020.pdf)IMG_0020.pdf225 kB2020-10-01 15:04
Stiahnuť tento súbor (IMG_0021.pdf)IMG_0021.pdf137 kB2020-10-01 15:04
Stiahnuť tento súbor (IMG_0022.pdf)IMG_0022.pdf62 kB2020-10-01 15:04
Stiahnuť tento súbor (IMG_0023.pdf)IMG_0023.pdf40 kB2020-10-01 15:04
Stiahnuť tento súbor (Kanalizacia-mapa.pdf)Kanalizacia-mapa.pdf2456 kB2021-03-26 10:28
Stiahnuť tento súbor (MŽP SR - odpoveď - fin. prostr..pdf)MŽP SR - odpoveď - fin. prostr..pdf117 kB2020-11-25 11:11
Stiahnuť tento súbor (odpoveď na výzvu p. Ďaďová.pdf)odpoveď na výzvu p. Ďaďová.pdf91 kB2020-11-25 11:12
Stiahnuť tento súbor (Odpoveď z MŽP.pdf)Odpoveď z MŽP.pdf128 kB2020-11-25 11:12
Stiahnuť tento súbor (OÚ - oznámenie ČOV 24.03.2021 - sken.pdf)OÚ - oznámenie ČOV 24.03.2021 - sken.pdf1620 kB2021-03-29 21:18
Stiahnuť tento súbor (Ponuka - rekonštrukcia ČOV.pdf)Ponuka - rekonštrukcia ČOV.pdf1396 kB2020-12-02 17:45
Stiahnuť tento súbor (Rozhod.OÚ D.Kubín,.ČOV.pdf)Rozhod.OÚ D.Kubín,.ČOV.pdf243 kB2020-10-08 16:43
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie - fin. príspevok.pdf)Rozhodnutie - fin. príspevok.pdf3398 kB2021-03-12 22:18
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie OU DK z 5.10.20.pdf)Rozhodnutie OU DK z 5.10.20.pdf206 kB2020-10-08 16:03
Stiahnuť tento súbor (Stanovisko OVS-kanalizácia.pdf)Stanovisko OVS-kanalizácia.pdf856 kB2021-03-12 22:19
Stiahnuť tento súbor (Vyjadrenie - OVS , a.s..pdf)Vyjadrenie - OVS , a.s..pdf729 kB2021-03-12 22:19
Stiahnuť tento súbor (Vyjadrenie k ziadosti email.pdf)Vyjadrenie k ziadosti email.pdf63 kB2020-11-20 19:09
Stiahnuť tento súbor (vyžiadanie zálohy.doc)vyžiadanie zálohy.doc46 kB2020-10-01 15:04
Stiahnuť tento súbor (Žiadosť, kontrola kanalizácie Diel.jpg)Žiadosť, kontrola kanalizácie Diel.jpg888 kB2020-10-08 16:43
Stiahnuť tento súbor (Zoznam občanov.ods)Zoznam občanov.ods20 kB2020-10-01 15:04

V dnešné ráno aj počasie prialo naším úmyslom, aby sa dedina zobudila do veselého fašiangového odpoludnia. Folklórna skupina Porubanka nastúpila pred rozhlas a zobudila spoluobčanov piesňou Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde a pekným príhovorom. Neveľká skupina v krojoch a maskách sa vybrala dolu Zábrežou, potom ponad Oravu a na Diel, aby sme ľudí pozdravili v ich príbytkoch, požiadali o kúsok slaninky a vajíčka, ako to bolo vždy na fašiangy zvykom, poďakovali a pozvali ich na večernú zábavu do kultúrneho domu. Obchôdzka trvala do neskorých popoludňajších hodín a večer sme sa znova zišli ako sme sľúbili v kultúrnom dome. Do nálady a tanca vyhrávala hudobná skupina Eldorádo Dlhá. A veru nálada bola skvelá do skorých ranných hodín. O polnoci sme vyprevadili a pochovali basu, aby sa mohla na Veľkú noc zobudiť.

A či sa nám podarilo vytvoriť skvelú fašiangovú náladu? To už nech odpovedia naši občania.

 

FOTOGALÉRIA

Stalo sa už tradíciou, že v našej obci Telovýchovná jednota každoročne organizuje lyžiarsko-turistický prechod. Pretože je pani zima skúpa na sneh, tento rok je to len turistický prechod. Neubralo to však nálade hneď pri vstupe do kultúrneho domu pri registrácii. Štáb nás milo privítal „registračným“. Po včerajšom výdatnom daždi bola chôdza vcelku dobrá, dali sa obísť mláky. Na Doline nás už čakali organizátori p. Badáň J. ml., Kutlík J. ml., Dudáš P. a ponúkali pripravenú slaninku na opekanie a čaj. Atmosféru spríjemňovala hudba z reproduktora. Každý si vybral svoju trasu podľa svojich síl.

Po príchode do sále už rozvoniavala kapustnica a výborný syr od Ľ. Sopúcha. Do taktu nám spieval Jaro Zápotočný so žaškovsko-porubskou kapelou.

Aj napriek tomu, že sneh chýbal, na tejto akcii sa stretlo 216 účastníkov.

Šustrová M.

FOTOGALÉRIA

Strana 1 z 4

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).