Komisia finančná a verejného poriadku

Vytlačiť
Zloženie :    
 
JUDr. Ľubomír Lehotský - predseda komisie
členovia:
Mikuš Miroslav
Ing. Ján Manťo
Ing. Jana Kostrošová
Ján Úradníček
Lenka Langerová
Mária Bôryová
Libuša Šimonová