História richtárov

 • 1866                Ján Kandera
 • 1882                Ondrej Sopúch Šenšel
 • 1883-84          Michal Krajčovič ml.
 • 1885-86          Michal Bruncko
 • 1887                Andrej Maťuga Fojt
 • 1891                Pavol Dudáš
 • 1894-97          Michal Bruncko
 • 1899                Pavol Dudáš
 • 1900                Michal Krajčovič
 • 1903                Ondrej Seberín
 • 1909                Ondrej Bajdich
 • 1911-21           Ján Jurík
 • 1930                Ján Ranostaj
 • 1933                Ján Bruncko Marišini
 • 1936                Ján Maňťo Pravdis
 • 1937-45          Ondrej Vicáň Kláč
 •                          Ondrej Dudáš
 • 1945-59           obec bola súčasťou Veličnej
 • 1959                 Ladislav Zelina
 • 1960-61           Michal Bruncko
 • 1961-64          Ján Matlák
 • 1964-66          Ján Bruncko
 • 1966-76          Ján Kutlík
 • 1976-86          Ján Grísa
 • 1986-2010     Jaroslav Benko
 • 2010-               Peter Hrivnák    

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).