2019 Ekumenické požehnanie vianočných sviatkov

Tak konečne prišli najkrajšie a najobľúbenejšie sviatky roku. Na ich privítanie sa 22. decembra zišli obyvatelia našej obce v kultúrnom dome.

Po príhovore starostu obce, sviatky požehnali predstavitelia evanjelickej a katolíckej cirkvi, páni farári Vladimír Kunovský a Marek Biel.

Prvé vystúpili deti z materskej školy s veľmi milým programom pesničiek a vinšov.

Zážitkom bolo vystúpenie Heligonkárok spod Choča zo ZUŠ z Dolného Kubína, pod vedením p. uč. Vrtichovej.   Hru a skvelé spevácke výkony ocenili prítomní búrlivým potleskom. Bolo to opäť niečo nové , čo mohli prítomní zažiť.

Program pokračoval vystúpením mladých spevákov Lucky a Majka Hollých.

Záver patril štandardne Porubanke, ktorá svojím  pásmom kolied a vinšov   spríjemnila prítomným sviatočné popoludnie.

Programom   zanietene sprevádzal Ján Kutlík st. Na záver všetkých prítomných pozval na malé občerstvenie, kapustnicu a tradičné fánky od p. Pirohovej.

FOTOGALÉRIA

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).