2019 Memoriál Jaroslava Benku

    Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba v spolupráci s Obecným úradom v Oravskej Porube usporiadali dňa 28.12.2019 tradičný turnaj v stolnom tenise. Turnaj sa poriada na uctenie pamiatky dlhoročného starostu, zanieteného stolného tenistu a výborného kamaráta Jaroslava Benku.
    V priestoroch kultúrneho domu v Oravskej Porube sa uskutočnil už 7. ročník za účasti žiakov, tenistov hrajúcich súťaže a neregistrovaných hráčov. Turnaj bol poriadaný hlavne pre občanov Oravskej Poruby, pozvaní boli aj stolní tenisti z Istebného a niekoľkí hostia. Nad organizáciou turnaja dozeral hlavný organizátor p. Július Sitár. Hlavným rozhodcom bol p. Grobarčík z Istebného. O žalúdky zúčastnených sa postaral výbornou fazuľovicou p. Peter Gonda.
    Na stoloch prebiehali zaujímavé zápasy rôznej kvality, ale bojovnosť bola u všetkých príkladná. Zápolenia vyvrcholili finálovým zápasom registrovaných medzi A. Hankom a P. Becom z Veličnej. Celkove sa zúčastnilo 16 žiakov, 22 neregistrovaných a 11 registrovaných hráčov.

Výsledky:

ŽIACI:

1. Grobarčík Marek

2. Škuta Štefan
3. Škuta Jakub

NEREGISTROVANÍ:

1. Sopúch Dušan

2. Gálik Kristián
3. Kováčik Tomáš

REGISTROVANÍ:        

1. Hanko Andrej
2. Beca Pavol
3. Záň Adam

FOTOGALÉRIA

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).