BRIGÁDA 4. júla.2020

Vytlačiť

 BRIGÁDA 4. júla.

                Patrí k dobrým zvykom, že každoročne zjari organizujeme brigádu na skrášlenie   našej obce.

Pandémia a následné opatrenia spôsobili, že sa mohla uskutočniť len teraz. Starosta obce prostredníctvom SMS správ a miestnym rozhlasom pozval občanov, aby sa podieľali na vyčistení a skrášlení   okolia svojich domov.

Čistenie priestorov okolo svojich domov začali viacerí obyvatelia už v piatok, o čom svedčili kopy prachu a blata, čakajúcich na odvezenie. Odvoz zabezpečoval   Juraj Kováčik     obecným traktorom.

Ešte v piatok údržbári obce vyčistili chodník okolo Oravy na Geceli.

Brigáda sa začala o 8. hodine. Brigádnici sa zamerali na vyčistenie rigolov a priepustov, vykosenie verejných priestranstiev a zametali verejnú komunikáciu od posypového materiálu, pozostatku zimnej údržby.

Početnejšia skupina brigádnikov pod vedením pána poslanca a zároveň predsedu urbárneho spoločenstva v Zábreži Bohuša   Kuriša sa postarala o lesopark. Slavomír Kuriš, Štefan Šimon, Vladimír Kašík, Milan Macák, Ján Chlúda , Peter Holub, Milan Kuriš, Zdeno Farbák, Pavol Mišun, Oľga Svorenčíková a Anton Čipčala ml. areál vykosili a vyčistili. Je smutné, že   niektorí naši spoluobčania si opäť   tento priestor zamenili za smetisko   pre stavebný materiál, či kompostisko. Po brigáde si pochutnali na guláši, ktorý im navaril pán Vladimír Kašík.

Čistenie Lúžka začal Miroslav Mikuš ml. hneď po vyhlásení brigády. Vykosil polovicu „ľadovej“ plochy. Ďalšiemu koseniu a čisteniu sa venovali poslanec Ľubomír Lehocký, Ján Badáň st. a Ján Kašík.

O dom smútku sa postarala rodina pána poslanca Jána Kutlíka. Vyčistili vnútorné priestory, namaľovali okenné rámy a vykosili okolie.

Cestu v okolí obecného úradu vyčistila D. Mišunová.

Dušan Smolka, Karol Medvecký a Jozef Kacko vykosili, vyčistili a vylajnovali futbalové ihrisko a vyčistili tribúnu.

Zberný dvor bol otvorený celé dopoludnie.

Brigády sa zúčastnili obyvatelia v produktívnom veku, tradične dôchodcovia, ale bolo potešiteľné vidieť aj deti, ktoré pomáhali svojim rodičom.

A čo nás ešte čaká? Vyčistiť chodník Diel –Geceľ a vykosiť jeho okolie.

JUDr. Vladimír Kubišta

              starosta

 

FOFOGALERIA