ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY – testovanie na Covid

Vytlačiť

ZACHRÁŇME SPOLU ŽIVOTY – testovanie na Covid

V náväznosti na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na území SR a Obce Oravská Poruba vyvolaný šírením nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 a vydaného uznesenia vlády SR č. 30 zo dňa 17.1.2021 s cieľom ochrany verejného zdravia prebehlo v kultúrnom dome v Oravskej Porube v dvoch kolách v dňoch 23.-24.1.2021 a 30.1.2021 skríningové testovanie. Občania si mohli dopredu overiť počet testujúcich sa na stránke obce na živej kamere. Obec zabezpečila informovanie občanov o čase testovania na webe obce, vyvesením na úradnej tabuli a tiež SMS-kou.

V dňoch 23.-24.1.21 sa testovania zúčastnilo 406 osôb. Pozitívny výsledok mala 1 osoba, čo predstavuje 0,24 %. V tomto kole bolo možné otestovať sa v sobotu v čase od

8 – 18 h a v nedeľu od 8 – 16 h.

Dňa 30.1.21 sa testovania zúčastnilo 219 osôb. Pozitívny výsledok mala jedna osoba, čo predstavuje 0,45 percenta. Testovať sa bolo možné v čase od 8 do 19 h. V tomto kole sa v obci otestovalo 12 osôb z iných častí Slovenska.

Celkove sa zúčastnilo januárového testovania v našej obci 625 osôb, z toho dvaja pozitívni, čo predstavuje 0,32 %.

 

FOTOGALÉRIA