Komisia výstavby, životného prostredia a dopravy

Vytlačiť
Zloženie:     
    

Peter Dudáš - predseda komisie

členovia:

Ing. Ján Franko

Ing. Milan Bruncko

Ing. Alena Luptáková

Matej Matlák

Milan Vicáň

Mgr. Milan Franko

Ing. Ľubomír Maťuga

Ján Trnkócy

Roman Holub

Peter Gonda