Záverečné účty

Prílohy:
SúborVeľkosť súboruVytvorené
Stiahnuť tento súbor (C__TOPSET_WinCITY_Ucto2017_rprijem.pdf)C__TOPSET_WinCITY_Ucto2017_rprijem.pdf38 kB2019-05-09 10:20
Stiahnuť tento súbor (C__TOPSET_WinCITY_Ucto2017_vydaje.pdf)C__TOPSET_WinCITY_Ucto2017_vydaje.pdf62 kB2019-05-09 10:20
Stiahnuť tento súbor (C__TOPSET_WinCITY_Ucto2018_rprijem.pdf)C__TOPSET_WinCITY_Ucto2018_rprijem.pdf37 kB2019-05-09 10:19
Stiahnuť tento súbor (C__TOPSET_WinCITY_Ucto2018_vydaje.pdf)C__TOPSET_WinCITY_Ucto2018_vydaje.pdf59 kB2019-05-09 10:19
Stiahnuť tento súbor (Ucto_2019_rprijem.pdf)Ucto_2019_rprijem.pdf37 kB2020-03-03 09:38
Stiahnuť tento súbor (Ucto_2019_vydaje.pdf)Ucto_2019_vydaje.pdf55 kB2020-03-03 09:38
Stiahnuť tento súbor (Záverečný účet 2015.doc)Záverečný účet 2015.doc145 kB2019-05-09 10:15
Stiahnuť tento súbor (Záverečný účet obce za rok 2013 T.doc)Záverečný účet obce za rok 2013 T.doc126 kB2019-05-09 10:15
Stiahnuť tento súbor (Záverečný účet obce za rok 2014 dobrý.doc)Záverečný účet obce za rok 2014 dobrý.doc118 kB2019-05-09 10:16
Stiahnuť tento súbor (Záverečný účet obce za rok 2016 (003).doc)Záverečný účet obce za rok 2016 (003).doc191 kB2019-05-09 10:16
Stiahnuť tento súbor (Záverečný účet obce za rok 2017.doc)Záverečný účet obce za rok 2017.doc190 kB2019-05-09 10:16
Stiahnuť tento súbor (Záverečný účet obce za rok 2019 dobrý.doc)Záverečný účet obce za rok 2019 dobrý.doc229 kB2020-05-15 10:34
Stiahnuť tento súbor (Záverecny ucet2012-upraveny.doc)Záverecny ucet2012-upraveny.doc131 kB2019-05-09 10:16

Opatrenia COVID-19

Separujeme odpad

© 2021 Oravská Poruba

Kontaktné informácie

Adresa:

Obec Oravská Poruba      
Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná, Slovensko
 
Obecná stránka: www.oravskaporuba.sk
Telefón: 043/588 23 25
 
Fakturačné údaje:
IČO: 00314757   
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: 23520332/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 2352 0332

Úradné hodiny na obecnom úrade:


PONDELOK: 7:00 - 15:00
UTOROK: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA: 7:00 - 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 - 15:00
PIATOK: 7:00 - 12:00                       

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30
 
Starosta obce: JUDr. Vladimír Kubišta
Mobilé tel. číslo: 0905 509 175
e-mail: starosta@oravskaporuba.sk
 
 Pracovníci obecného úradu


 Bc. Mária Babiaková - účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľstva,štatistické výkazy, súpisné čísla                                           
 Mobilné tel. číslo: 0918 887 784
 e-mail: ekonom@oravskaporuba.sk
 
Božena Červeňová - pokladňa, dane a poplatky, nájomné zmluvy za pozemky a hrobové miesta,drobné stavby, rozhodnutia o znečistení ovzdušia, rozhodnutia o prekopaní cesty, výrub stromov, školská jedáleň, civilná ochrana
Mobilné tel. číslo: 0918 887 776
e-mail: poplatky@oravskaporuba.sk
 
Juraj Kováčik - pracovník údržby obce, verejného ostvetlenia, verejnej zelene, verejných komunikácii....
Mobilné tel. číslo: 0948 529 153
 
ZBERNÝ DVOR  
Zberný dvor na Hospodársko obecnom dvore v areáli Agrodružstva  v Porube je otvorený každú stredu od 7.00 do 17.00 hod.
Za zberný dvor zodpovedá: Ján Smolka
 
 

SMS brána na zasielanie informačných správ z úradu Vám (viď. príloha).