Katastrálne územie Oravskej Poruby patrí podľa regionálneho geografického členenia do Oravskej vrchoviny, a to do jej menších jednotiek do Veličianskej kotliny a Podchočskej brázdy. Reliéf tu nie je veľmi členitý. Najvyšším bodom katastra je Pečkov (734,0 m.n.m.) a najnižší bod leží v doline rieky Oravy (456,6 m.n.m.). Zo západnej a južnej strany je Oravská Poruba obklopená pohoriami Malej Fatry, Veľkej Fatry, Chočskými vrchmi. Na sever od obce sa v podobe mohutného horského valu tiahne hrebeň Oravskej Magury. Z najznámejších povrchových celkov sú tu: (už spomínaný) Pečkov, Veľká a Malá dolina (pri hranici s Jasenovou), Nové Lazy (s lyžiarskym vlekom), Chudovskô (pri hranici s Veľkou dolinou) a Vrchov.

Riečna sústava opisovaného územia patrí do úmoria Čierneho mora. Riečnu os vytvára rieka Orava s ľavostrannými prítokmi, z ktorých najvýznamnejšie sú bezmenný potok (Bajčiho jarok?) tečúci cez Gäceľ, Mlynský potok s prítokmi a potok Trsteník. Nachádza sa tu 6 rezervárov vody, ktoré napájajú pitnou vodou obyvateľov Oravskej Poruby, pričom časť diel zásobuje vodovod z Dolného Kubína.

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25