• 1866                Ján Kandera
 • 1882                Ondrej Sopúch Šenšel
 • 1883-84          Michal Krajčovič ml.
 • 1885-86          Michal Bruncko
 • 1887                Andrej Maťuga Fojt
 • 1891                Pavol Dudáš
 • 1894-97          Michal Bruncko
 • 1899                Pavol Dudáš
 • 1900                Michal Krajčovič
 • 1903                Ondrej Seberín
 • 1909                Ondrej Bajdich
 • 1911-21           Ján Jurík
 • 1930                Ján Ranostaj
 • 1933                Ján Bruncko Marišini
 • 1936                Ján Maňťo Pravdis
 • 1937-45          Ondrej Vicáň Kláč
 •                          Ondrej Dudáš
 • 1945-59           obec bola súčasťou Veličnej
 • 1959                 Ladislav Zelina
 • 1960-61           Michal Bruncko
 • 1961-64          Ján Matlák
 • 1964-66          Ján Bruncko
 • 1966-76          Ján Kutlík
 • 1976-86          Ján Grísa
 • 1986-2010     Jaroslav Benko
 • 2010-2018 - Peter Hrivnák
 • 2018-2022 - JUDr. Vladimír Kubišta
 • 2022 - Bc. Mária Babiaková

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25