Komisia finančná a verejného poriadku
Predseda komisie:
JUDr. Ľubomír Lehotský
členovia:
Mikuš Miroslav
Ing. Ján Manťo
Ing. Jana Kostrošová
Ján Úradníček
Lenka Langerová
Mária Bôryová
Libuša Šimonová

Komisia výstavby, životného prostredia a dopravy
Predseda komisie:
Peter Dudáš 
členovia:
Ing. Ján Franko
Ing. Milan Bruncko
Ing. Alena Luptáková
Matej Matlák
Milan Vicáň
Mgr. Milan Franko
Ing. Ľubomír Maťuga
Ján Trnkócy
Roman Holub
Peter Gonda

Komisia mládeže, kultúry a športu
Predseda Komisie:
Marián Holý - predseda
členovia:
Ing. Sidónia Mikušová, poslankyňa
Peter Gálik, poslanec
Peter Gonda
Ján Badáň
Dušan Smolka
Janka Tarabová
Ján Kutlík ml.
Mgr. Anna Farbáková
Miroslav Hucko
Jaroslav Ratulovský

Komisia sociálnych vecí a rodiny
Predseda Komisie:
Ing. Ľubomír Maťuga - predseda sociálnej komisie
členovia:
Phdr. Mariána Horemužová
Ing. Beáta Gáliková
Bc. Mária Šustrová
Bc. Kveta Hollá
Barbora Baričáková
Štefan Gabri
Mgr. Adriana Laštíková

 

 

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54 Oravská Poruba,
Slovensko

e-mail:    info@oravskaporuba.sk

Telefón:   043 / 588 23 25