Prvé úsilie oživiť dobrovoľné hasičské zbory sa podujala Okresná hasičská jednota Dolný Kubín, ktorá v roku 1948 zakúpila pre Zábrež motorovú striekačku. V roku 1954 upravili dobrovoľníci požiarnu zbrojnicu v Porube – Gäceli a kúpili prvú motorovú hasičskú striekačku. Od 1. januára 1953 dostávajú hasičské spolky nový názov – Československý zväz požiarnej ochrany a členom miestnych jednôt sa začalo hovoriť požiarnici. V roku 1958 mal Zväz požiarnikov v Zábreži 10 členov a v Oravskej Porube 20 členov a predsedom bol Ján Grísa, ktorého v roku 1960 vystriedal Ján Smolka.

Iniciatívne si počínali aj členovia Zboru požiarnej ochrany v Porube a Zábreži pod vedením Ladislava Baričáka a Jána Macáka. V roku 1985 sa zúčastnili Okresnej súťaže dedinských požiarnych zborov, na ktorej získali 4. miesto.

V roku 1986 sa pozornosť v obci sústreďovala na výstavbu MNV s požiarnou zbrojnicou. Táto budova bola daná do užívania k 41. výročiu oslobodenia Československa.

Do roku 1987 boli v našej obci dve organizácie požiarnikov, a to v Zábreži a v Oravskej Porube. Na zlučovacej schôdzi v júli 1987 bolo dohodnuté vytvorenie jednej Základnej organizácie požiarnej ochrany v Oravskej Porube. Táto Základná organizácia dostala do užívania aj nové priestory požiarnej zbrojnice v budove MNV. Post predsedu Základnej organizačnej požiarnej ochrany prebral po Jánovi Kackovi Ján Macák zo Zábreže. Nová Základná organizácia sa zúčastnila okresných pretekov v júli v Párnici, na ktorých získala 1. miesto zo 4 zúčastnených súťažiacich družstiev.

Od roku 1992 funguje v obci požiarny zbor, ktorý má 25 členov. Veliteľom a zároveň predsedom požiarneho zboru je Ondrej Chlúda. V uvedenom roku sa jeho členovia zúčastnili troch protipožiarnych súťaží, ktoré boli usporiadané pri príležitosti 100. výročia založenia požiarneho zboru v Istebnom, Mokradi a Párnici. Našu obec reprezentovali na veľmi dobrej úrovni.

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25