Z roku 1625 sa nám zachovali pramene z Urbáru oravského panstva, týkajúce sa obcí Poruba a Zábrež. Urbárom sa rozumela kniha, ktorá obsahovala súpis poddanskej pôdy, ktorej vlastníkom bol zemepán. Jej držiteľom býval urbársky sedliak alebo šoltýs, ktorý musel za držbu pôdy plniť rôzne dávky a povinnosti pre Oravské hradné panstvo a neskôr Oravský komposesorát. Až v roku 1767 presadila cisárovná Mária Terézia na celom území Slovenska „urbársku reguláciu“, zaviedla jednotné urbáre. Ich platnosť bola zrušená až Marcovými zákonmi v júni 1848 a následne Urbárskym patentom v roku 1853.

V roku 1625 bolo v Porube 10 sedliackych ralí, na ktorých hospodárilo 15 sedliakov:

Wankussovska
Badaniowa
Wichorowska
Ssimowska
Heckowska
Brunckowiech
Vicienowiech
Sopuchowska
Hrachowiech
Salayowska

V roku 1625 bolo v Zábreži sedem ralí:

Smolowiech
Mattliakowjech
Bencurowska
Nowak
Potocny
Onkowa
Klukowa

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25