Pár dní po tohtoročných obecných slávnostiach sa chcem ešte na chvíľu vrátiť slovom aj obrazom k ich priebehu. Chcem poďakovať tej bezmála stovke ľudí podieľajúcich sa na tomto vydarenom podujatí. A aspoň  prostredníctvom pár obrázkov priblížiť tým čo sa nemohli osobne zúčastniť, ako to tu u nás počas minulého víkendu vyzeralo.

Koho menovať prvého a na koho nezabudnúť? Na partiu ľudí okolo Jana Badáňa a ich už tradičnú Jánsku vatru v sobotu. Na učiteľky z materskej školy a ich deti s programom ako prvých účinkujúcich v nedeľu. Na zamestnancov obecného úradu, na poslancov, na kultúrno-športovú komisiu ktorá sa zúčastnila prípravy a priebehu osláv v nedeľu komplet celá. Na rodiny Gálikovie, Ratulovských, Žúborovcov, na Peťa Gondu a jeho kuchárske umenie. Na bezmála 80 ochotných darcov ktorí podporili svojimi príspevkami tombolu i na účinkujúcich tak z našej dediny ako aj z ďalekej Novej Ľubovne. Nedá mi nespomenúť prekvapenie dňa – domácu skupinu Rámus - a moje osobitné poďakovanie patrí Sidke Mikušovej za jej aj tohtoročný konferenciersky maratón.

Na koho som zabudla? Na mnohých, nehnevajte sa ale za to na mňa. Nejde to vymenovať tu všetkých. Som rada a som vďačná, že ste nepovedali nie, ale že ste pomohli.

Ešte raz veľká vďaka vám všetkým !

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25