21. ročník Dni obce Oravská Poruba sa za veľkého záujmu verejnosti začal už 24. júna Jánskou vatrou v Nových Lazoch. 25. júna zapálili vatru v Zábreži. 1. júla sa za „horúceho“ počasia o 19. hod. v amfiteátri zišli obyvatelia našej obce, aby sa pobavili pri divadelnej klasike od Jána Chalúpku Všetko naopak, v podaní divadelného súboru z Hubovej.
V sobotu 2. júla sa v amfiteátri začal o 15. hod. hlavný program, ktorý moderovala p. Sidónia Mikušová. Po úvodnom slove starostu, ako prvé vystúpili deti z materskej školy s pásmom básničiek a pesničiek . Ich vystúpenie zároveň otvorilo milú oslavu - 60. výročie vzniku materskej školy. Zišli sa na nej viaceré bývalé riaditeľky, bývalí i súčasní pedagógovia i zamestnanci školy, ktorým bude iste výročie pripomínať pamätný list a malý darček. Starosta obce vyslovil verejné uznanie a poďakovanie riaditeľke p. Ivete Frankovej za dlhé roky, ktoré venovala výchove a vzdelávaniu detí, ako i hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju obce.
Program pokračoval vystúpením talentovaných detí z Oravskej Poruby. Prítomní potleskom odmenili, ale i povzbudili malých heligonkárov Adama Gálika, Rebeku Gálikovú a Lukáša Zubaja či speváčika Mareka Kostroša.
Ďalšími účinkujúcimi boli Porubanka, Studnička a Mladá Studnička z Veličnej, Roviensa z Medzibrodia, Kyčera zo Zázrivej, hudobná skupina Ondreja Chovana. Títo všetci sa predstavili piesňami a zvykmi svojich obcí. Veľkému záujmu divákov sa tešila heligonkárka a skvelá speváčka Sibínka Vicianová. Obohatením programu bolo spevácke a tanečné vystúpenie Folklórneho súboru Majerán z Liptovského Hrádku. Na záver zaspievali účastníci Superstar 2021, súrodenci Lucia a Marián Hollý.
A samozrejme, ako je dobrým a obľúbeným zvykom, nechýbala tombola. Poďakovanie patrí viacerým sponzorom, ktorí sa finančne či materiálne zaslúžili o 60 cien, ktoré potešili výhercov. Dva druhy gulášov pre prítomných navarili p. Peter Gonda a Dano Baričák. Koláče upiekla p. Vierka Mikušová. Nechýbali atrakcie pre deti – autíčka, maľovanie na tvár, šmýkačka Delfín. Všetky účinkujúce, ale i prítomné deti boli obdarované sladkosťami a nápojmi.
Amfiteáter i okolité cesty boli lemované vyzdobenými smrečkami od Urbáru Oravská Poruba. Pri vstupe si záujemci mohli dať premerať tlak u firmy ZEPTER, ale pozrieť motorky – veteránov.
21. ročník Dni obce bol ukončený zábavou s hudobnou skupinou LEGO z Ružomberka.

 

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25