29. augusta 2022 o 9:00 hod. sa uskutoční spomienkové stretnutie pri príležitosti 78. výročia SNP na cintoríne v Oravskej Porube, kde bude na pamätnej tabuli účastníkov bojov II. svetovej vojny odhalené meno Mateja Mikušiaka.

Program:

1. Hymna SR

2. Báseň

3. Príhovor starostu obce

4. Príhovor zástupcu základnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov Dolný Kubín

5. Odhalenie mena Mateja Mikušiaka na pamätnej tabuli účastníkov bojov II. svetovej vojny

6. Záver

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25