Vážení obyvatelia našej obce!

Po rekonštrukcii Bajčiovej veže v Geceli pristupujeme k vytvoreniu expozície z histórie našej obce. Na jej vytvorenie sú potrebné pohľady do minulosti.
Ak máte doma staré fotografie, ktoré dokumentujú premenu architektúry – staré domy, ulice - život, udalosti či práce v našej obci, chceme Vás poprosiť o ich zapožičanie. Po ich preskenovaní Vám ich neporušené vrátime.
Zároveň potrebujeme ženský a mužský kroj.
Materiál môžete priniesť na obecný úrad p. Babiakovej, alebo p. Kubištovej , č. d. 66.
Veríme, že aj vďaka Vám sa nám podarí dôstojne a zaujímavo predstaviť našu obec.
Ďakujeme.

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25