Obec Oravská Poruba týmto vydáva zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnych územiach Poruba-Geceľ a Zábrež.

 

Obec Oravská Poruba upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu a zhromažďovania odpadu v Javori a na verejných priestranstvách v katastrálnych územiach obce Poruba-Geceľ a Zábrež.
Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu a biologického odpadu je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon a vinník bude pokutovaný a nahlásený na políciu.

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

STREDA:     7:00 - 17:00

SOBOTA:     8:00 - 10:00

Zberný dvor sa nachádza na Hospodárskom obecnom dvore v areáli Agrodružstva v Porube.

Za zberný dvor zodpovedá: Miroslav Mikuš

Materská škola

Oravská Poruba 46
027 54 Oravská Poruba

e-mail: materskaskola@oravskaporuba.sk

Telefón: 043 / 588 22 27

Úradné hodiny

PONDELOK:    7:30 - 14:30
UTOROK:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA:          7:30 - 17:00
ŠTVRTOK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ
PIATOK:          7:00 - 11:30
    
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Obecný úrad

Obec Oravská Poruba
Oravská Poruba č. 290
027 54, Oravská Poruba
Slovensko

IČO: 314 757
DIČ: 2020561796
Číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2352 0332
e-mail: info@oravskaporuba.sk
Telefón: 043 / 588 23 25